accesskey_mod_content

Mesures de seguretat compensatòries en l'Esquema Nacional de Seguretat

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

08 octubre 2018

Logo de l'Esquema Nacional de Seguretat

L'objectiu d'aquesta nova guia és servir d'ajuda a les entitats de l'àmbit d'aplicació de l'ENS en la determinació i implantació de les mesures compensatòries quan no sigui possible l'adequada implantació de les mesures de seguretat contemplades en l'Esquema.

El Centre Criptològic Nacional(Obre en nova finestra) ha fet públic la  Guia CCN-STIC 819. Mesures compensatòries(Obre en nova finestra) , on es recullen una sèrie de mesures de seguretat alternatives quan no sigui possible l'adequada implantació d'aquelles contemplades en l'Annex II de l'Esquema Nacional de Seguretat, sempre que es justifiqui documentalment que protegeixen igual o millor del risc sobre els actius i se satisfan els principis bàsics i els requisits mínims.

La guia pretén servir d'ajuda a les entitats de l'àmbit d'aplicació de l'ENS que per diversos tipus de raons (tècniques, operatives, pressupostàries o d'un altre tipus), i degudament documentades i justificades, no estigui en condicions d'aplicar alguna de les mesures de seguretat contemplades en l'ENS.

El document recull l'àmbit d'aplicació d'aquestes mesures compensatòries, un quadre de comprovació d'aquestes mesures, l'avaluació i auditoria, així com les referències legals i normatives, juntament amb alguns escenaris a manera d'exemple.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra) .

  • Seguretat