accesskey_mod_content

Aprobados os actos de execución europeos relativos á aplicación do novo RD 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

17 outubro 2018

logo Observatorio Accesibilidade Web

Con estes actos establécese o modelo de declaración de accesibilidade que terá que estar dispoñible en todos os sitios web e a metodoloxía que se terá que seguir para o seguimento e presentación de informes á Comisión Europea.

O novo Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela)  traspón ao ordenamento xurídico español a  Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela) .

Por tanto, todas as súas actuacións teñen que ir encadradas dentro do contexto e requisitos internacionais que se van a establecer a nivel europeo. O pasado 11 de outubro a Comisión Europea aprobou senllas Decisións mediante as cales se establecen os seguintes aspectos que impactan en España a través do Real Decreto 1112/2018:

  • Decisión 2018/1523(Abre en nova xanela) : establece o modelo de declaración de accesibilidade que deben empregar todos os sitios web e aplicacións móbiles dos organismos do sector público. Na decisión publícase unha versión específica en castelán con instrucións respecto diso da información a encher. Segundo establécese no artigo 15 do RD 1112/2018 deberá revisarse anualmente. Dado que aínda non está definido o modelo estatal, aplicarase por defecto este modelo europeo, recentemente publicado, e que por tanto entra en vigor o 1 de novembro de 2018 coa súa publicación no DOUE.
  • Decisión 2018/1524(Abre en nova xanela) : establece unha metodoloxía de seguimento e as disposicións para a presentación de informes que terán que cumprir os Estados Membros para realizar o seguimento a nivel nacional do cumprimento dos requisitos da directiva e realizar o reporte periódico cada 3 anos á Comisión Europea. As actuacións e coordinación a nivel nacional necesaria para aplicar esta decisión quedan encadradas dentro dos artigos 18, 19 e 20 do Real Decreto 1112/2018.
  • Accesibilidade