accesskey_mod_content

Aprovats els actes d'execució europeus relatius a l'aplicació del nou RD 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

17 octubre 2018

logo Observatori Accessibilitat Web

Amb estos actes s'establix el model de declaració d'accessibilitat que haurà d'estar disponible en tots els llocs web i la metodologia que s'haurà de seguir per al seguiment i presentació d'informes a la Comissió Europea.

El nou Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obri en nova finestra)  trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la  Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic(Obri en nova finestra) .

Per tant, totes les seues actuacions han d'anar enquadrades dins del context i requisits internacionals que es van a establir a nivell europeu. El passat 11 d'octubre la Comissió Europea va aprovar sengles Decisions mitjançant les quals s'establixen els següents aspectes que impacten a Espanya a través del Reial decret 1112/2018:

  • Decisió 2018/1523(Obri en nova finestra) : establix el model de declaració d'accessibilitat que han d'emprar tots els llocs web i aplicacions mòbils dels organismes del sector públic. En la decisió es publica una versió específica en castellà amb instruccions referent a la informació a omplir. Segons s'establix en l'article 15 del RD 1112/2018 haurà de revisar-se anualment. Atés que encara no està definit el model estatal, s'aplicarà per defecte este model europeu, recentment publicat, i que per tant entra en vigor l'1 de novembre de 2018 amb la seua publicació en el DOUE.
  • Decisió 2018/1524(Obri en nova finestra) : establix una metodologia de seguiment i les disposicions per a la presentació d'informes que hauran de complir els Estats Membres per a realitzar el seguiment a nivell nacional del compliment dels requisits de la directiva i realitzar el reporte periòdic cada 3 anys a la Comissió Europea. Les actuacions i coordinació a nivell nacional necessària per a aplicar esta decisió queden enquadrades dins dels articles 18, 19 i 20 del Reial decret 1112/2018.
  • Accessibilitat