accesskey_mod_content

O novo Regulamento Europeo relativo á creación da Pasarela Dixital Única

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

21 novembro 2018

Logo Comisión Europea

O novo regulamento facilita que cidadáns e empresas poidan exercer os seus dereitos e obrigas no mercado interior europeo ao ofrecer información e ligazóns relevantes desde unha única interface común, á que se denominou “Pasarela Dixital Única”, polo que é un dos elementos crave da Estratexia do Mercado Único da UE.

O Regulamento 2018/1724(Abre en nova xanela) do Parlamento Europeo e do Consello, do 2 de outubro de 2018 relativo á creación dunha pasarela dixital única de acceso a información, procedementos e servizos de asistencia e resolución de problemas e polo que se modifica o Regulamento (UE) n.ou 1024/2012, publicouse o 21 de novembro de 2018 no Diario Oficial da Unión Europea e entrará en vigor aos 20 días da súa publicación, dando un prazo de dous anos para o cumprimento da maioría dos seus artigos, catro para o relativo ás autoridades municipais e cinco para o relativo a procedementos integramente en liña.

A Pasarela Dixital Única estará integrada no portal “O teu Europa”(Abre en nova xanela) e ofrecerá información de gran calidade sobre os dereitos, obrigas e normas nos ámbitos incluídos no Anexo I do Regulamento, sobre os procedementos integramente en liña incluídos no Anexo II e sobre os servizos de asistencia e resolución de problemas de acordo á lista incluída no Anexo III, ademais das ligazóns para acceder dixitalmente aos este procedementos e servizos.

A nova pasarela facilitará a interacción entre cidadáns e empresas nacionais e transfronteirizos, por unha banda, e as autoridades competentes, por outro, mediante solucións en liña pensadas para facilitar as actividades cotiás dos seus usuarios e aplicando, por regra xeral, o principio de “soa unha vez” para que individuos e empresas fornezan a mesma información ás administracións públicas unha soa vez. Deste xeito, aforrarase tempo e diñeiro a todos os implicados ao reducir ou eliminar cargas administrativas innecesarias e garantirase a igualdade de oportunidades en toda a UE ao respectar o principio de non discriminación mediante o uso das novas tecnoloxías.

Esta pasarela mellora a transparencia das normas e regulacións ante certos sucesos da vida das empresas e dos cidadáns. En particular, ao facer fronte ao descoñecemento das normas relativas ao consumo, mellorará a confianza dos consumidores e reducirá os gastos das empresas derivados do cumprimento da normativa.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela) .

  • Cidadán
  • Servizos electrónicos