accesskey_mod_content

FACeB2B entra en produción

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

29 xuño 2018

A Secretaría Xeral de Administración Dixital  pon a disposición das empresas a plataforma de distribución de factura electrónica entre empresas FACeB2B.

Este sistema, recollido na disposición adicional trixésima segunda da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, permite aos subcontratistas dos contratistas das Administracións Públicas o envío das súas facturas en formato electrónico. Outorgando á presentación das súas facturas dun asento rexistral. O cal dá fe da data e hora da presentación da mesma. Subsidiariamente poderá ser utilizado en relaciónelas B2B, non relacionadas directamente coa contratación pública como un sistema que fomenta a interconexión das distintas plataformas privadas de facturación electrónica existentes.

O sistema está composto por un portal web de xestión de clientes e de empresas de servizos de facturación https://faceb2b.gob.es/(Abre en nova xanela) , e por unha serie de interfaces de servizos web para que os sistemas informáticos das empresas de servizos de facturación ou dos clientes poidan conectarse ao sistema e enviar e recibir factura electrónica.

A documentación de usuario e documentación técnica do sistema está dispoñible no Centro de Transferencia e Tecnoloxía no url:   http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b

  • Desenvolvemento de Sistemas
  • Identidade e Firma electrónica
  • Servizos electrónicos