accesskey_mod_content

FACeB2B entra en producció

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

29 juny 2018

La Secretaria General d'Administració Digital  posa a la disposició de les empreses la plataforma de distribució de factura electrònica entre empreses FACeB2B.

Aquest sistema, recollit en la disposició addicional trentena segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, permet als subcontractistes dels contractistes de les Administracions Públiques l'enviament de les seves factures en format electrònic. Atorgant a la presentació de les seves factures d'un seient registral. El qual dona fe de la data i hora de la presentació de la mateixa. Subsidiàriament podrà ser utilitzat en les relacionis B2B, no relacionades directament amb la contractació pública com un sistema que fomenta la interconnexió de les diferents plataformes privades de facturació electrònica existents.

El sistema està compost per un portal web de gestió de clients i d'empreses de serveis de facturació https://faceb2b.gob.es/(Obre en nova finestra) , i per una sèrie d'interfícies de serveis web perquè els sistemes informàtics de les empreses de serveis de facturació o dels clients puguin connectar-se al sistema i enviar i rebre factura electrònica.

La documentació d'usuari i documentació tècnica del sistema està disponible al Centre de Transferència i Tecnologia en la url:   http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b

  • Desenvolupament de Sistemes
  • Identitat i Signatura electrònica
  • Serveis electrònics