accesskey_mod_content

S'ha publicat en el Portal d'Administració Electrònica el Joc d'Integració de FIRe 2.2

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

22 juny 2018

logo FIRe

FIRe és una solució que simplifica l'ús i realització de firmes electròniques d'usuari en concentrar en un sol component tots els requisits de creació de firmes basades tant en certificats locals com en certificats en el núvol
 

El Joc d'integració - Sistema FIRe 2.2, s'ha pujat en la pestanya "Àrea Descarregues" de la solució FIRe : https://administracionelectronica.gob.es/ctt/fire/descargas

Entre les millores que inclou esta versió, estan la següents:

Component central:

Compatibilitat amb múltiples proveïdors de firma.
S'incorpora el proveïdor de firma de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre per a firma de funcionaris públics. Es permet configurar des de les aplicacions client el llistat de proveïdors que que es desitja mostrar als usuaris.

Components ditribuidos:

S'obté com a part del resultat de les operacions de firma simple i firma de lots, el nom del proveïdor utilitzat.

Mòdul d'administració:

Es creen pantalles de gestió d'usuaris, altes, baixes, modificació i consulta
Es creen pantalles de gestió de certificats, altes, baixes,modificacions i consulta. Amb previsualització del certificat, càrrega del certificat mitjançant fitxer i descàrrega del certificat en arxiu .cer

En el fitxer "whatsnew.txt" inclòs en el joc es detallen totes les millores que incorpora la versió.

Informació sobre el nou Proveïdor de firma CloudID de la FNMT

L'organisme que vullga fer ús en FIRe del servici CloudID de la FNMT-RCM haurà de posar-se en contacte directament amb la FNMT-RCM. El CAID no disposa d'informació relativa a l'alta i ús d'este servici.

El correu de contacte per a sol·licitar l'alta en el servici CloudID és:

nube.ceres@fnmt.es

Les institucions que ja tinguen algun tipus d'acord amb la FNMT-RCM podran utilitzar també este compte des del primer moment per a accedir al Suport Tècnic de CloudID.

Més informació en Solució FIRe del CTT

  • Identitat i Firma electrònica