accesskey_mod_content

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social posa a la disposició de totes les Administracions Públiques la solució ASSI-RGPD (Auditoria de Seguretat dels Sistemes d'Informació – Reglamente General de Protecció de Dades)

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

13 juny 2018

L'objectiu d'este projecte és ajudar a donar compliment al Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estos

ASSI-RGPD és una aplicació que permet a l'organització mantindre un Registre d'Activitats de Tractament de Dades Personals així com facilitar el compliment de la resta d'obligacions del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), incloent la realització d'anàlisi de riscos i l'avaluació d'impacte i la determinació de les mesures de protecció derivades. Per a açò es basa en una sèrie de qüestionaris acuradament confeccionats que cada Responsable de Tractaments de Dades Personals haurà d'emplenar sobre els Tractaments baix la seua responsabilitat.

L'objectiu d'este projecte és donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades(Obri en nova finestra) .

ASSI-RGPD és una aplicació que permet a cada Responsable de Tractament de Dades Personals l'execució de les activitats següents, per a cadascun dels Tractaments de Dades Personals (TDP) dels quals és responsable:

  • Proporcionar la informació necessària de cada TDP que cal incloure en el Registre d'Activitats de Tractament exigit pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
  • Realitzar l'anàlisi de riscos i l'avaluació d'impacte. Açò determinarà el conjunt de mesures de seguretat de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), Mesurades ENS Tipus I o Mesurades ENS Tipus II, a aplicar per a securizar el tractament de dades personals.
  • Verificar el compliment de la resta d'aspectes normatius del RGPD.

Estes activitats es realitzen emplenant una sèrie de qüestionaris per part dels responsables de TDP per a cadascun dels TDPs baix la seua responsabilitat.

A més, es proporcionen una sèrie d'informes, documents, etc., amb la finalitat d'ajudar en el compliment de les obligacions que establix el RGPD.

Més informació en solució ASSI-RGPD del CTT.

  • Cooperació interadministrativa
  • Seguretat
  • Servicis electrònics