accesskey_mod_content

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social posa a la disposició de totes les Administracions Públiques la solució ASSI-RGPD (Auditoria de Seguretat dels Sistemes d'Informació – Reglamento General de Protecció de Dades)

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

13 juny 2018

L'objectiu d'aquest projecte és ajudar a donar compliment al Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests

ASSI-RGPD és una aplicació que permet a l'organització mantenir un Registre d'Activitats de Tractament de Dades Personals així com facilitar el compliment de la resta d'obligacions del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), incloent la realització d'anàlisi de riscos i l'avaluació d'impacte i la determinació de les mesures de protecció derivades. Per a això es basa en una sèrie de qüestionaris acuradament confeccionats que cada Responsable de Tractaments de Dades Personals haurà d'emplenar sobre els Tractaments sota la seva responsabilitat.

L'objectiu d'aquest projecte és donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades(Obre en nova finestra) .

ASSI-RGPD és una aplicació que permet a cada Responsable de Tractament de Dades Personals l'execució de les activitats següents, per a cadascun dels Tractaments de Dades Personals (TDP) dels quals és responsable:

  • Proporcionar la informació necessària de cada TDP que cal incloure en el Registre d'Activitats de Tractament exigit pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
  • Realitzar l'anàlisi de riscos i l'avaluació d'impacte. Això determinarà el conjunt de mesures de seguretat de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), Mesurades ENS Tipus I o Mesurades ENS Tipus II, a aplicar per securizar el tractament de dades personals.
  • Verificar el compliment de la resta d'aspectes normatius del RGPD.

Aquestes activitats es realitzen emplenant una sèrie de qüestionaris per part dels responsables de TDP per a cadascun dels TDPs sota la seva responsabilitat.

A més, es proporcionen una sèrie d'informes, documents, etc., amb la finalitat d'ajudar en el compliment de les obligacions que estableix el RGPD.

Més informació en solució ASSI-RGPD del CTT.

  • Cooperació interadministrativa
  • Seguretat
  • Serveis electrònics