accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE: Autentica - O repositorio horizontal de usuarios das AAPP

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

28 febreiro 2018

Logo OBSAE

Optimizando a xestión de usuarios

O servizo AUTENTICA é un servizo de autenticación, autorización e Single Sign On (SSO) de empregados públicos das AA.PP., altos cargos e usuarios relacionados, no acceso a aplicacións internas das AA.PP.

Dispón dun repositorio horizontal de usuarios provenientes de fontes primarias de calidade, como o Rexistro Central de Persoal entre outras, e de altas dunha estrutura de administradores delegados corresponsables.

Un dos valores engadidos de AUTENTICA é prover ás aplicacións de atributos dos usuarios autenticados relacionados coa unidade e o posto de destino, incluíndo correo electrónico e teléfono. Opcionalmente tamén pode prover servizos de autorización. Este servizo atópase dispoñible na Rede SARA e a través de Internet.

O seu obxectivo é constituírse como o servizo común de autenticación e autorización de referencia dentro das AA.PP. para aplicacións internas, así como dispor dun repositorio de usuarios das AA.PP. cada vez máis completo mediante a incorporación de novas fontes primarias ou sincronización con outros repositorios LDAP.

Para máis información pode consultar a nota técnica   Autentica - O repositorio horizontal de usuarios das AAPP

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Leis 39 e 40
  • Servizos electrónicos