accesskey_mod_content

Publicat l'estàndard harmonitzat europeu sobre accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

21 desembre 2018

Logo Observatori d'Accessibilitat

Des d'hui 21 de desembre de 2018, l'estàndard a complir per les Administracions Públiques espanyoles en els seus llocs web és l'EN 301 549 v2.1.2 (2018-08). En el cas de les aplicacions mòbils s'aplicarà a partir del 23 de Juny de 2021

Hui s'ha publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 de la Comissió, de 20 de desembre de 2018(Obri en nova finestra) , sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions per a dispositius mòbils redactada en suport de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Mitjançant esta decisió s'establix que l'estàndard d'aplicació per al compliment de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic (Obri en nova finestra) és la norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisits d'accessibilitat per als productes i servicis de les TIC"(Obri en nova finestra)

Esta norma, alineada al seu torn amb WCAG 2.1(Obri en nova finestra)  arreplega en l'Annex informatiu A la relació entre els continguts de la norma i els requisits essencials de la Directiva.

En el context espanyol, el passat 20 de setembre de 2018 va entrar en vigor la majoria de les provisions del nou Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obri en nova finestra) que  trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2016/2102. En el seu article 6 es fixa que "Es presumirà que el contingut dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils que complisca les normes harmonitzades o parts d'estes les referències de les quals hagen sigut publicades en el «Diari Oficial de la Unió Europea» és conforme als requisits d'accessibilitat establits en l'article 5 que estiguen coberts per aquestes normes o parts d'elles.".

Per tant, des d'hui 21 de desembre de 2018, l'estàndard a complir per les Administracions Públiques espanyoles en els seus llocs web és l'EN 301 549 v2.1.2 (2018-08). En el cas de les aplicacions mòbils aplicarà a partir del 23 de Juny de 2021.

  • Accessibilitat
  • Interoperabilitat