accesskey_mod_content

Llistat d'entitats del Sector Públic certificades en l'ENS

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

03 agost 2018

Logo ENS

Dotze entitats han rebut, de moment, la Certificació de Conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat, d'aplicació obligatòria per a sistemes d'informació de categoria Mitjana o Alta i voluntària en el cas dels sistemes d'informació de categoria Bàsica

El portal del CCN-CERT arreplega ja el llistat d'entitats entitats del Sector Públic (Obri en nova finestra) que han rebut la Certificació de Conformitat en funció a la categoria dels sistemes d'informació que gestionen.

De moment, han sigut dotze les entitats certificades pertanyents a l'Administració General de l'Estat (1), Comunitats Autònomes (4), Entitats Locals (1) i Sector Públic Institucional (6). Al costat de la relació d'entitats públiques, també pot observar-se el llistat d'empreses empreses certificades (Obri en nova finestra) que, en estos moments, s'eleva a 56.

cal recordar que, d'acord a l'article 41 de l'Esquema Nacional de Seguretat, els òrgans i Entitats de Dret Públic donaran publicitat en les corresponents seus electròniques a les declaracions de conformitat, i als distintius de seguretat dels quals siguen creditors, obtinguts respecte al compliment de l'ENS. Segons la categoria del sistema, es distingix entre Declaració de conformitat i Certificació de conformitat, arreplegats en la Guia 809 (Declaració i Certificació de Conformitat amb l'ENS).

La primera d'elles, Declaració de Conformitat(Obri en nova finestra) , és aplicable a sistemes d'informació de categoria Bàsica, mentre que la Certificació de Conformitat (Obri en nova finestra) és d'aplicació obligatòria a sistemes d'informació de categoria Mitjana o Alta i voluntària en el cas de sistemes d'informació de categoria Bàsica.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Seguretat
  • Cooperació interadministrativa