accesskey_mod_content

El sistema de l'AEPD per a comunicar la designació de Delegats de Protecció de Dades

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

27 abril 2018


El Reglament General de Protecció de Dades establix que els responsables o encarregats del tractament han de publicar les dades de contacte del seu Delegat de Protecció de Dades i comunicar-los a l'autoritat de control.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha posat en marxa en Seu electrònica(Obri en nova finestra) un procediment perquè les Administracions Públiques i les entitats privades obligades a designar un Delegat de Protecció de Dades (DPD) puguen comunicar este nomenament, tal com s'establix en el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que serà aplicable el pròxim el 25 de maig.

El DPD és una figura obligatòria per a organitzacions que tracten dades personals de forma intensiva o dades sensibles a gran escala, així com per a organismes públics. El RGPD arreplega que els responsables o encarregats del tractament han de publicar les dades de contacte dels DPD i comunicar la seua designació a l'autoritat de control. Esta comunicació a l'Agència per part dels subjectes obligats ha de produir-se amb anterioritat al 25 de maig.

El nou procediment per a la comunicació del Delegat de Protecció de Dades (Obri en nova finestra) és un formulari online al que s'accedix amb certificat electrònic, en compliment de l'article 14 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Este sistema de notificació electrònica -que permet realitzar la comunicació de les dades del Delegat de Protecció de Dades (tant si es tracta d'una persona física com d'una entitat pública o privada actuant com a Delegat) així com les dades de totes aquelles entitats per a les quals este haja sigut designat- no se circumscriu únicament a les Administracions Públiques i les entitats privades obligades. Les empreses que no estiguen obligades per les previsions del Reglament a designar un DPD i que vullguen implantar esta figura en el les seues organitzacions com a suport al compliment poden utilitzar este formulari amb la finalitat de comunicar-ho.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Ciutadà
  • Seguretat