accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE: "O regulamento europeo eIDAS"

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

28 setembro 2017

logo OBSAE

Un novo marco para a identificación electrónica na Unión Europea

O Regulamento (UE) Nº 910/2014(Abre en nova xanela) do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de xullo de 2014 (ligazón a https://www.boe.es/doue/2014/257/l00073-00114.pdf), relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza nas transaccións electrónicas no mercado interior e polo que se derroga a Directiva 1999/93/CE (regulamento eIDAS) establece as condicións en que os Estados membros deberán recoñecer os medios de identificación electrónica das persoas físicas e xurídicas pertencentes a un sistema de identificación electrónica notificado doutro Estado membro, así como as normas para os servizos de confianza e un marco xurídico para as firmas electrónicas, os selos electrónicos, os selos de tempo electrónicos, os documentos electrónicos, os servizos de entrega electrónica certificada e os servizos de certificados para a autenticación de sitios web.

No que respecta á identificación electrónica, o regulamento establece a obriga de recoñecer, en setembro de 2018, os esquemas de identificación notificados por outros Estados membros para o acceso electrónico dos cidadáns (persoas físicas e xurídicas) aos servizos públicos. Na práctica, isto significa que, unha vez que un Estado membro comunicase a súa intención de que un determinado sistema de identificación electrónica sexa recoñecido polo resto, os cidadáns dese Estado poderán utilizar o sistema de identificación (p.ex. o DNI-e no caso de España) para o acceso aos servizos públicos en liña ofrecidos polos outros Estados en condicións equivalentes ás que eses Estados ofrecen aos seus propios cidadáns.

Para máis información sobre este regulamento e a súa futura aplicación en España pode consultar a nota técnica:  “ O regulamento europeo eIDAS "

  • Identidade e Firma electrónica
  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Seguridade
  • Interoperabilidade