accesskey_mod_content

Nova nota tècnica de l'OBSAE: "El reglament europeu eIDAS"

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

28 setembre 2017

logo OBSAE

Un nou marc per a la identificació electrònica en la Unió Europea

El Reglament (UE) Nº 910/2014(Obri en nova finestra) del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014 (enllaç a https://www.boe.es/doue/2014/257/l00073-00114.pdf), relatiu a la identificació electrònica i els servicis de confiança en les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE (reglament eIDAS) establix les condicions en què els Estats membres hauran de reconéixer els mitjans d'identificació electrònica de les persones físiques i jurídiques pertanyents a un sistema d'identificació electrònica notificat d'un altre Estat membre, així com les normes per als servicis de confiança i un marc jurídic per a les firmes electròniques, els segells electrònics, els segells de temps electrònics, els documents electrònics, els servicis d'entrega electrònica certificada i els servicis de certificats per a l'autenticació de llocs web.

Pel que fa a la identificació electrònica, el reglament establix l'obligació de reconéixer, al setembre de 2018, els esquemes d'identificació notificats per altres Estats membres per a l'accés electrònic dels ciutadans (persones físiques i jurídiques) als servicis públics. En la pràctica, açò significa que, una vegada que un Estat membre haja comunicat la seua intenció que un determinat sistema d'identificació electrònica siga reconegut per la resta, els ciutadans d'eixe Estat podran utilitzar el sistema d'identificació (p. ex. el DNI-i en el cas d'Espanya) per a l'accés als servicis públics online oferits pels altres Estats en condicions equivalents a les quals eixos Estats oferixen als seus propis ciutadans.

Per a més informació sobre este reglament i la seua futura aplicació a Espanya pot consultar la nota tècnica:  “ El reglament europeu eIDAS "

  • Identitat i Firma electrònica
  • Observatori d'Administració Electrònica
  • Seguretat
  • Interoperabilitat