accesskey_mod_content

Nova nota tècnica de l'OBSAE: "El reglament europeu eIDAS"

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

28 setembre 2017

logo OBSAE

Un nou marc per a la identificació electrònica en la Unió Europea

El Reglament (UE) Nº 910/2014(Obre en nova finestra) del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014 (enllaç a https://www.boe.es/doue/2014/257/l00073-00114.pdf), relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions electròniques al mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE (reglament eIDAS) estableix les condicions en què els Estats membres hauran de reconèixer els mitjans d'identificació electrònica de les persones físiques i jurídiques pertanyents a un sistema d'identificació electrònica notificat d'un altre Estat membre, així com les normes per als serveis de confiança i un marc jurídic per a les signatures electròniques, els segells electrònics, els segells de temps electrònics, els documents electrònics, els serveis d'entrega electrònica certificada i els serveis de certificats per a l'autenticació de llocs web.

Pel que fa a la identificació electrònica, el reglament estableix l'obligació de reconèixer, al setembre de 2018, els esquemes d'identificació notificats per altres Estats membres per a l'accés electrònic dels ciutadans (persones físiques i jurídiques) als serveis públics. En la pràctica, això significa que, una vegada que un Estat membre hagi comunicat la seva intenció que un determinat sistema d'identificació electrònica sigui reconegut per la resta, els ciutadans d'aquest Estat podran utilitzar el sistema d'identificació (p. ex. el DNI-i en el cas d'Espanya) per a l'accés als serveis públics online oferts pels altres Estats en condicions equivalents a les quals aquests Estats ofereixen als seus propis ciutadans.

Per a més informació sobre aquest reglament i la seva futura aplicació a Espanya pot consultar la nota tècnica:  “ El reglament europeu eIDAS "

  • Identitat i Signatura electrònica
  • Observatori d'Administració Electrònica
  • Seguretat
  • Interoperabilitat