accesskey_mod_content

Novidades da aplicación común de rexistro ORVE

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

20 outubro 2017

Logo ORVE

Para a entrada en vigor para as EELL do artigo 16 da Lei 39/2015 en outubro de 2018, ORVE está a ampliar as súas funcionalidades.

A día de hoxe ORVE serve só para o intercambio rexistral electrónico entre administracións integradas en SIR. Está a dotarse a ORVE de libro de rexistro propio para poder rexistrar saídas a administracións non integradas en SIR, Ciudanos e Empresas. Tamén se poderá rexistrar de entrada en ORVE as presentacións presenciais para o propio organismo. Xa dispón de servizos web de consulta e estanse desenvolvendo os servizos web de rexistro.

Con estas novas funcionalidades ORVE cumprirá os requisitos para da Lei 39/2015 en materia de rexistros ao ser o libro único de rexistro e estar interconectado.

As máis de 1.700 entidades locais usuarias de ORVE poderán benificiarse gratuitamente dun servizo de rexistro completo. Con ORVE realizáronse ata a data máis de 1.750.000 asentos rexistrais cunha taxa de dixitalización do 98%.

Máis información en http://administracionelectronica.gob.es/ctt/orve http://administracionelectronica.gob.es/ctt/orve .

Desde a área de descargas desta páxina poderán acceder a un vídeo financiado polo Consorcio Asturiano de Servizos Tecnolóxicos do Principado de Asturias para promover o uso de ORVE polos Concellos.

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía