accesskey_mod_content

O Centro Criptolóxico Nacional e a FEMP publican unha guía para a implantación do ENS nas entidades locais

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

16 outubro 2017

Logo do Esquema Nacional de Seguridade

O obxectivo do documento é axudar aos concellos, especialmente aos de menor poboación, a definir a súa propia folla de ruta personalizada nos distintos procesos de xestión que require a adecuación ao ENS dentro do proceso global de transformación dixital das entidades locais.

A Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), coa colaboración do Centro Criptolóxico Nacional, fixo público o  Libro de recomendacións: Itinerario de adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade (ENS)(Abre en nova xanela) . Nel faise unha descrición das pautas, requisitos e os pasos a seguir, para conseguir definir unha folla de ruta personalizada para a adecuación ao ENS, tendo en conta a definición e marco legal do esquema, os roles a adoptar segundo as competencias dentro da organización, o modelo a seguir dividido en varias fases, actuacións, tarefas e niveis así como distintos sistemas de medición. Inclúese, ademais, as medidas de protección que se deberían implantar nas instalacións dos concellos, a xestión do persoal, os equipos e as comunicacións, os soportes de información, as aplicacións informáticas, a información e os servizos prestados.

O libro, dividido en dous tomos (un deles especialmente dirixido aos concellos de menos de 2.000 habitantes) é o froito de meses de traballo de a Comisión de Sociedade da Información e Tecnoloxías da FEMP que, xunto con outras entidades e profesionais do sector, procuraron axudar ás Entidades locais a interpretar de forma práctica as obrigas derivadas do ENS. Tal e como sinala na presentación da Guía o presidente da citada Comisión, e alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco “Estou seguro de que este documento permitirá que cada Administración local sexa capaz de elaborar o seu propio itinerario facía a consecución do obxectivo: Cumprir plenamente co ENS”.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade
  • Cooperación interadministrativa