accesskey_mod_content

Publícase a versión 2.1 do kit de integración de FIRe

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

11 outubro 2017

logo FIRe

A nova versión inclúe numerosas melloras e cambios.

FIRe é unha solución que simplifica o uso e realización de firmas electrónicas de usuario ao concentrar nun só compoñente todos os requisitos de creación de firmas baseadas tanto en certificados locais como en certificados na nube.

Publicouse no Portal de Administración Electrónica a versión 2.1 do kit de integración do Sistema FIRe.

A nova versión inclúe numerosas melloras e cambios. Entre eles cabe destacar os seguintes para o compoñente central:

  • Inclúese a posibilidade de introducir e configurar un xestor de documentos que lle indique ás operacións de firma e lotes unha orixe de onde tomar e onde gardar os datos en lugar de recibilos directamente.
  • Admítese o uso do formato "NONE" que permite realizar unha firma dixital PKCS#1 sobre os datos indicados.
  • Actualízase a Miniapplet e AutoFirma WebStart ás versións 1.6. e actualízanse os servizos trifásicos cos cambios do Cliente @asina 1.6.
  • Créase un mecanismo para a xestión compartida de sesións a través de disco por varios nodos balanceados (necesario cando se desprega o compoñente central en varios servidores balanceados sen clúster).
  • Mellórase a xestión do borrado de temporais.

Ademais estendeuse o API dos compoñentes distribuídos Java, .Net e PHP para adaptalos ás melloras introducidas no compoñente central.

Pode verse o resto de melloras e cambios no ficheiro de cambios do proxecto.

O kit pode descargarse desde a páxina da solución FIRe no CTT.

  • Identidade e Firma electrónica
  • Infraestruturas e servizos comúns