accesskey_mod_content

FACe habilita l'accés d'apoderats a través del Registre Electrònic d'Apoderaments

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

21 novembre 2017

logo FACe

D'esta forma s'amplia la tipologia d'actors que pot tindre la gestió de factures electròniques en relació amb les AAPP.

FACe ha incorporat, a través del sistema Representa , una nova funcionalitat perquè els apoderats o representants puguen accedir a la informació de les factures dels seus poderdants. Per a açò, haurà d'estar donat de alta prèviament com apoderat en Registre Electrònic d'Apoderaments(Obri en nova finestra) habilitant l'apoderament en l'actuació administrativa amb codi SIA: 215844 de la Secretaria General d'Administració Digital del MINAHFP.

Esta nova funcionalitat permet al representant consultar les factures dels seus representats i poder sol·licitar en el seu nom, si fóra necessari, l'anul·lació de la factura. La incorporació de l'apoderat o representant a FACe amplia la tipologia d'actors que pot tindre la gestió de factures electròniques en relació amb les administracions públiques.

A partir d'ara quan l'usuari accedisca a face.gob.es(Obri en nova finestra) i una vegada identificat, disposarà, en la capçalera del portal web, d'un botó d'activar la consulta de representació. A partir d'eixe moment FACe mostrarà a l'usuari tota la informació de les factures dels seus poderdants, a més de la seua pròpia. Podent actuar sobre estes de manera transparent.

Més informació en solució FACe del CTT.

  • Contractació
  • Infraestructures i servicis comuns