accesskey_mod_content

Novas versións do Cliente CLOUD SCSPv3 e do Cliente Lixeiro SCSPv3, máis facilidades para o intercambio de datos entre AAPP

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

17 novembro 2017

logo Plataforma Intermediación

Liberáronse as versións 4.0 do Cliente Lixeiro SCSPv3 e do Portfolio SCSPv3 que incrementan o número de servizos  para consultar na Plataforma de Intermediación de datos

Tanto a nova versión do Cliente SCSPv3 como o Cliente Cloud comportan unha serie cambios e melloras substanciais, ademais habilitan a consulta aos seguintes novos servizos:

 • Consulta de datos de matrícula en universidades.(CRUE)
 • Renda Agraria directo e actualízase o Nivel de Renda acorde ás novas especificacións.(AEAT)
 • Servizos de consulta de condutores e de consulta de vehículos.(DXT)

Actualmente, superáronse os 800 concellos e EELL menores usuarios do cliente Cloud SCSPv3, o que supón un aforro estimado en preto de 40 Millóns de Euros en desenvolvemento e duns 6 millóns anuais en mantemento.

Cliente Lixeiro SCSP

Neste caso a aplicación distribúese de maneira autoinstalable, e non é necesaria a execución de ningún script de base de datos previo.
Ademais e realizan melloras na interface gráfica, por exemplo:

 • Permítese dar de alta usuarios con NIE
 • Realízanse melloras en todos os formularios  de pedimento para realizar validacións previas ao envío do pedimento.
 • Incorpórase información de negocio e funcionamento de cada un dos servizos.
 • Incorpórase información de negocio e código de resposta co seu significado en cada un dos servizos.
 • As respostas que devolven un SoapFault, agora móstranse completas.
 • Incorpóranse os manuais de usuario separados por rol específico na aplicación.
 • Mellórase a visualización e envío de Lotes de pedimentos.
 • Engádese un exemplo en cada persoal Excel de envío de pedimentos asíncronos.

Adicionalmente, mellóranse a eficiencia na xeración de PDF de transmisións cando se xeran a partir dunha xeración múltiple, así como os filtros de toda a aplicación e mensaxes de erro e aviso da aplicación.

 • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Leis 39 e 40