accesskey_mod_content

Noves versions del Client CLOUD SCSPv3 i del Client Lleuger SCSPv3, més facilitats per a l'intercanvi de dades entre AAPP

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

17 novembre 2017

logo Plataforma Intermediació

S'han alliberat la versions 4.0 del Client Lleuger SCSPv3 i del Portfolio SCSPv3 que incrementen el nombre de servicis  per a consultar en la Plataforma d'Intermediació de dades

Tant la nova versió del Client SCSPv3 com el Client Cloud comporten una serie canvis i millores substancials, a més habiliten la consulta als següents nous servicis:

 • Consulta de dades de matrícula en universitats.(CRUE)
 • Renda Agrària directe i s'actualitza el Nivell de Renda concorde a les noves especificacions.(AEAT)
 • Servicis de consulta de conductors i de consulta de vehicles.(DGT)

Actualment, s'han superat els 800 ajuntaments i EELL menors usuaris del client Cloud SCSPv3, la qual cosa suposa un estalvi benvolgut en prop de 40 Milions d'Euros en desenvolupament i d'uns 6 milions anuals en manteniment.

Client Lleuger SCSP

En este cas l'aplicació es distribuïx de manera autoinstalable, i no és necessària l'execució de cap script de base de dades previ.
A més i realitzen millores en la interfície gràfica, com per exemple:

 • Es permet donar de alta usuaris amb NIE
 • Es realitzen millores en tots els formularis  de petició per a realitzar validacions prèvies a l'enviament de la petició.
 • S'incorpora informació de negoci i funcionament de cadascun dels servicis.
 • S'incorpora informació de negoci i codi de resposta amb el seu significat en cadascun dels servicis.
 • Les respostes que retornen un SoapFault, ara es mostren completes.
 • S'incorporen els manuals d'usuari separats per rol específic en l'aplicació.
 • Es millora la visualització i enviament de Lots de peticions.
 • S'afig un exemple en cada plantilla Excel d'enviament de peticions asíncrones.

Addicionalment, es milloren l'eficiència en la generació de PDF de transmissions quan es generen a partir d'una generació múltiple, així com els filtres de tota l'aplicació i missatges d'error i avís de l'aplicació.

 • Centre de Transferència de Tecnologia
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Lleis 39 i 40