accesskey_mod_content

A Biblioteca Nacional e Rede.es impulsan a reutilización do patrimonio dixital con BNElab

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

29 maio 2017

Mediante este Plan a Comisión Europea ofrece unha visión plurianual detallada das accións previas e complementarias da normalización TIC en Europa a desenvolver para dar apoio ás políticas públicas comunitarias.

Biblioteca Nacional de España(Abre en nova xanela)  conta cuns fondos dixitais compostos por 184.000 títulos e 30 millóns de páxinas libremente accesibles a través de Internet. Co obxectivo de impulsar a súa reutilización para crear novos produtos e servizos, a directora da BNE, Ana Santos Aramburo, e o director xeral de Rede.es, José Manuel Leceta, presentaron hoxe BNElab, un novo espazo virtual.

Este proxecto é froito dun convenio asinado en 2016 entre ambas as institucións e supón un impulso ao indubidable valor cultural dos fondos da BNE. As Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) transformaron por completo o acceso aos contidos das institucións e, ao mesmo tempo, abren vías alternativas para a súa reutilización. Esta realidade tradúcese no nacemento de novas empresas que pon en marcha modelos de negocio baseados na creación de ferramentas e aplicacións de valor engadido, a partir dos contidos do sector público.

As posibilidades de reutilización deste patrimonio dixital son importantes en ámbitos tan dispares como a educación, o entretemento, a investigación ou a innovación tecnolóxica, artística ou humanística, ao ser motor de aprendizaxe e coñecemento, de desenvolvemento tecnolóxico e económico, e de innovación e creación.

BNElab é só una das múltiples liñas de traballo que emprenderon BNE e Rede.es. Entre elas destacan mellorar e enriquecer os conxuntos de datos da BNE, á vez que promover a súa libre reutilización. Tamén se fomenta a creación de  novos produtos e servizos dixitais, a partir das coleccións da BNE que mostren novos usos do patrimonio e o seu interese para sectores moi diferentes. Pero, sobre todo, esta liña de colaboración busca proporcionar as ferramentas dixitais para que sexan outros quen reutilicen e dean novos usos a este patrimonio.

Os proxectos xa postos en marcha dentro desta iniciativa, así como un avance dos que se presentarán proximamente, poden verse en  www.bne.es/bnelab(Abre en nova xanela) , espazo inicial que se irá construíndo e ampliando nos próximos meses.

"Xogo filarmónico": primeira proposta de reutilización

Coa presentación deste proxecto faise pública tamén una das primeiras propostas, o   Xogo filarmónico(Abre en nova xanela)  . Trátase dun desenvolvemento tecnolóxico innovador realizado a partir dun manuscrito do século XVIII que se conserva nos fondos da BNE. Propón un método de creación de minuetos a través dun xogo de dados.

O proxecto reproduce e recrea dixitalmente o funcionamento deste xogo, moi popular na súa época e que foi concibido como un entretemento destinado ás reunións sociais, pero tamén como un estudo teórico de composición musical. Mediante un sinxelo xogo de dados, calquera persoa sen coñecementos musicais podía compor infinidade de pequenas pezas en forma de minué.    

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)   

  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos