accesskey_mod_content

Acords de la reunió de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

23 juny 2017

El passat 21 de Juny va tenir lloc una nova reunió de l'òrgan de coordinació en matèria TIC entri AGE, CCAA, EELL i universitats en el qual es van acordar qüestions d'impacte pel que fa a la gestió de les notificacions electròniques per les diferents administracions públiques.

La  Comissió Sectorial d'Administració Electrònica  (CSAE) és l'òrgan tècnic, contemplat en la llei 40/2015, per a la cooperació en matèria d'administració electrònica entre l'Administració General de l'Estat, les administracions de les Comunitats Autònomes i les entitats que integren l'Administració Local. En ell participen els  titulars de les Direccions generals  de les Comunitats i Ciutats Autònomes amb competències en matèria d'Administració Electrònica i per part de l'Administració General de l'Estat la  Secretaria General d'Administració Digital . Les entitats de l'Administració Local queden representades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I les universitats a través de la CRUE, Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles.

El passat 21 de juny va tenir lloc una nova reunió d'aquest òrgan de coordinació on es va parlar sobre punts de gran interès per a totes les Administracions Públiques, especialment els relacionats amb la implantació de les Lleis 39 i 40/2015. Les reunions d'aquesta Comissió tenen per objecte avançar i progressar en la implantació de l'Administració Electrònica en totes les Administracions Públiques atès que en elles es fixen actuacions i criteris comuns.

En aquest afany de construir i definir criteris comuns es van acordar les següents qüestions:

Pel que fa a Notificacions i Comunicacions Electròniques es van aprovar els següents acords:

 1. Crear un Punt Únic de Notificacions per a totes les Administracions Públiques de forma similar al Punt General d'Entrada de Factures electròniques (FACe). Aquest punt serà proporcionat pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Cada Comunitat Autònoma i Entitat Local assumeix l'obligació de disposar d'un punt únic propi que concentri totes les notificacions que es produeixin dins del seu sector públic, amb vista a facilitar l'intercanvi d'informació amb el Punt Únic de Notificacions. L'objectiu d'aquesta mesura és concentrar l'accés a les notificacions en un sol punt.
 2. Disposar d'un punt centralitzat de dades de contacte de ciutadans i empreses per garantir la correcta realització de l'enviament de l'avís de la posada a la disposició d'una notificació electrònica al dispositiu electrònic i/o a l'adreça de correu electrònic de l'interessat. Aquest punt centralitzat hagués d'estar disponible de forma federada perquè el ciutadà pugui revisar les dades de contacte que obren en poder de les Administracions Públiques i perquè pugui assegurar-se de l'eficàcia de les notificacions que realitzin les Administracions Públiques.
 3. Establir els següents criteris comuns per a les relacions electròniques entre les Administracions Públiques:
 • En el cas de notificacions a les Administracions Públiques, acudir al Punt Únic de Notificacions assenyalat en el primer punt d'aquest acord La forma d'integrar-se amb aquest Punt seria a través de serveis web. Aquelles Administracions Públiques que disposin dels seus sistemes propis de notificacions construirien els seus serveis web i les que facin ús dels serveis de Notific@ no tindrien necessitat de fer-ho perquè aquest sistema s'integraria amb aquest Punt Únic.
 •  En el cas de comunicacions electròniques entre Administracions seguir les següents pautes:
  • Les comunicacions intra administratives que requereixen registre electrònic d'entrada en virtut de l'establert en l'article 16.1 de la Llei 39/2015 podran realitzar-se pel Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR)
  • Les comunicacions interadministratives derivades de l'article 155 de la Llei 40/2015 podran realitzar-se per les plataformes d'intermediació o sistema equivalent d'acord al contemplat en l'article 28 de la Llei 39/2015.
  • Les comunicacions interadministratives derivades de l'article 44  de la Llei 40/2015 se subjectessin a l'establert per les Administracions Públiques mitjançant conveni.
  • La resta de comunicacions interadministratives que requereixen registrar l'entrada per l'article 16.1 podrien utilitzar-se SIR.
 1. Per consultar les notificacions pendents i comparèixer a les mateixes per part d'una Administració Pública no ha de ser necessari utilitzar un certificat de persona física representant de persona jurídica. Per possibilitar l'automatització, hauria d'admetre's el segell electrònic reconegut o qualificat.


També es va donar conformitat als projectes d'Instruccions Tècniques de Seguretat relatius a l'Esquema Nacional de Seguretat

 • Auditoria de la Seguretat
 • Notificació d'Incidents de Seguretat
 • Cooperació interadministrativa