accesskey_mod_content

Publicado o informe REINA 2017

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

21 xullo 2017

logo obsae

Este informe presenta a análise dos indicadores máis significativos do sector TIC do ano 2016 na Administración Xeral do Estado.

Xa pode consultar o informe REINA 2017 coa análise dos indicadores máis representativos da situación e uso dos sistemas e tecnoloxías da Información e Comunicacións na Administración Xeral do Estado, así como do persoal involucrado  en as  tarefas relacionadas coas tecnoloxías. Este informe presenta os datos ao 1 de xaneiro de 2017, e corresponden ao período de enquisa do ano 2016.

Elaboramos o informe con base na información que proporcionan as instancias da Administración Xeral do Estado, Organismos Autónomos, Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social, Axencias Estatais, Entidades Públicas Empresariais e outros Organismos Públicos. Nel analizamos diferentes aspectos relacionados cos gastos asociados ás tecnoloxías da información e as comunicacións e co avance da administración electrónica.

Destacamos que o gasto total TIC aumentou en só un punto respecto de 2015, alcanzando, en 2016, un 4,70% do gasto total no ámbito analizado. Dentro deste gasto, foi a partida de gasto en  servizos informáticos a que máis aumentou, 10 puntos  respecto de 2015, ata situarse nun 56% do total; mentres que a partida de gastos de persoal descendeu 5 puntos, situando a súa participación nun 22%.

O 63% do gasto informático aglutinárono os  Ministerios, de Emprego e Seguridade Social, Facenda e Administracións Públicas e Xustiza. No entanto, o 64,5% do gasto de persoal concentrárono os dous primeiros Ministerios xunto con Interior.

Nesta edición, non publicamos o informe IRIA , Administración electrónica na Administración Local, xunto co REINA , xa que este informe será publicado máis adiante.

A Comisión de Estratexia TIC (creada por Real Decreto 806/2014, do 26 de setembro) ten entre as súas funcións “actuar como Observatorio da Administración Electrónica e Transformación Dixital" e é o responsable da elaboración do informe REINA , que vén publicando con periodicidade anual desde 1988.

Como parte da nosa política RISP, poderá atopar os datos do informe REINA nos formatos procesables XLSX e ODS, no portal datos.gob.es(Abre en nova xanela)

Descarga do Informe completo en o  Observatorio de Administración Electrónica .

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Goberno aberto