accesskey_mod_content

Publicat l'informe REGNA 2017

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

21 juliol 2017

logo obsae

Este informe presenta l'anàlisi dels indicadors més significatius del sector TIC de l'any 2016 en l'Administració General de l'Estat.

Ja pot consultar l'informe REINA 2017 amb l'anàlisi dels indicadors més representatius de la situació i ús dels sistemes i tecnologies de la Informació i Comunicacions en l'Administració General de l'Estat, així com del personal involucrat  en les  tasques relacionades amb les tecnologies. Este informe presenta les dades a 1 de gener de 2017, i corresponen al període d'enquesta de l'any 2016.

Hem elaborat l'informe sobre la base de la informació que proporcionen les instàncies de l'Administració General de l'Estat, Organismes Autònoms, Entitats Gestores i Servicis Comuns de la Seguretat Social, Agències Estatals, Entitats Públiques Empresarials i altres Organismes Públics. En ell analitzem diferents aspectes relacionats amb els gastos associats a les tecnologies de la informació i les comunicacions i amb l'avanç de l'administració electrònica.

Destaquem que el gasto total TIC va augmentar en només un punt respecte a 2015, aconseguint, en 2016, un 4,70% del gasto total en l'àmbit analitzat. Dins d'este gasto, ha sigut la partida de gasto en  servicis informàtics la que més ha augmentat, 10 punts  respecte de 2015, fins a situar-se en un 56% del total; mentre que la partida de gastos de personal ha descendit 5 punts, situant la seua participació en un 22%.

El 63% del gasto informàtic ho van aglutinar els  Ministeris, d'Ocupació i Seguretat Social, Hisenda i Administracions Públiques i Justícia. No obstant açò, el 64,5% del gasto de personal ho van concentrar els dos primers Ministeris juntament amb Interior.

En esta edició, no publiquem l'informe IRIA , Administració electrònica en l'Administració Local, juntament amb el REINA , ja que aquest informe serà publicat més avant.

La Comissió d'Estratègia TIC (creada per Reial decret 806/2014, de 26 de setembre) té entre les seues funcions “actuar com a Observatori de l'Administració Electrònica i Transformació Digital" i és el responsable de l'elaboració de l'informe REINA , que es vé publicant amb periodicitat anual des de 1988.

Com a part de la nostra política RISP, podrà trobar les dades de l'informe REINA en els formats procesables XLSX i ODS, en el portal datos.gob.es(Obri en nova finestra)

Descàrrega de l'Informe complet en el  Observatori d'Administració Electrònica .

  • Observatori d'Administració Electrònica
  • Govern obert