accesskey_mod_content

Publicat l'informe REGNA 2017

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

21 juliol 2017

logo obsae

Aquest informe presenta l'anàlisi dels indicadors més significatius del sector TIC de l'any 2016 en l'Administració General de l'Estat.

Ja pot consultar l'informe REINA 2017 amb l'anàlisi dels indicadors més representatius de la situació i ús dels sistemes i tecnologies de la Informació i Comunicacions en l'Administració General de l'Estat, així com del personal involucrat  en les  tasques relacionades amb les tecnologies. Aquest informe presenta les dades a 1 de gener de 2017, i corresponen al període d'enquesta de l'any 2016.

Hem elaborat l'informe sobre la base de la informació que proporcionen les instàncies de l'Administració General de l'Estat, Organismes Autònoms, Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social, Agències Estatals, Entitats Públiques Empresarials i altres Organismes Públics. En ell analitzem diferents aspectes relacionats amb les despeses associades a les tecnologies de la informació i les comunicacions i amb l'avanç de l'administració electrònica.

Destaquem que la despesa total TIC va augmentar en només un punt respecte a 2015, aconseguint, en 2016, un 4,70% de la despesa total en l'àmbit analitzat. Dins d'aquesta despesa, ha estat la partida de despesa en  serveis informàtics la que més ha augmentat, 10 punts  respecte de 2015, fins a situar-se en un 56% del total; mentre que la partida de despeses de personal ha descendit 5 punts, situant la seva participació en un 22%.

El 63% de la despesa informàtica ho van aglutinar els  Ministeris, d'Ocupació i Seguretat Social, Hisenda i Administracions Públiques i Justícia. No obstant això, el 64,5% de la despesa de personal ho van concentrar els dos primers Ministeris juntament amb Interior.

En aquesta edició, no publiquem l'informe IRIA , Administració electrònica en l'Administració Local, juntament amb el REINA , ja que aquest informe serà publicat més endavant.

La Comissió d'Estratègia TIC (creada per Reial decret 806/2014, de 26 de setembre) té entre les seves funcions “actuar com a Observatori de l'Administració Electrònica i Transformació Digital" i és el responsable de l'elaboració de l'informe REINA , que es ve publicant amb periodicitat anual des de 1988.

Com a part de la nostra política RISP, podrà trobar les dades de l'informe REINA en els formats procesables XLSX i ODS, al portal datos.gob.es(Obre en nova finestra)

Descàrrega de l'Informe complet en el  Observatori d'Administració Electrònica .

  • Observatori d'Administració Electrònica
  • Govern obert