accesskey_mod_content

Nova versió de FACe en producció

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

21 febrer 2017

logo face

Esta versió inclou alguns canvis funcionals en el portal face.gob.es i en la interfície W directorioSRCF.

Es  ha procedit a l'actualització a l'entorn de producció amb una nova versió de FACe. Aquesta versió conté diversos canvis funcionals que es detallen a continuació:

Portal face.gob.es

  • Canvia el flux a l'hora de remetre factures, ara solament requerim identificar-se amb CLAU (no requerix firma). Solament les factures de repositori requerixen firma.
  • S'ha canviat el disseny en la visualització de factures.
  • S'ha canviat la forma de consultar factures sense certificat.
  • Possibilitat de descarregar i consultar justificant amb CSV de la presentació de la factura.

Interfície W directorioSRCF

  • En el mètode "gestionUsuario" s'ha afegit un nou paràmetre per a determinar l'estat de l'usuari. Aquest canvi pot repercutir en les integracions compilades per a eixe mètode. Recomanem la seua revisió.

Els nous manuals actualitzats es troben disponibles en l'àrea de descàrregues de la solució FACe .

  • Infraestructures i servicis comuns