accesskey_mod_content

Publicada guía sobre como facer e avaliar apps accesibles

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

15 decembro 2017

logo Observatorio Accesibilidade Web

Utilizando esta guía será posible xerar aplicacións móbiles nativas accesibles para os principais sistemas operativos do mercado (Android, iOS e/ou Windows), así como avaliar o nivel de accesibilidade das mesmas.

Esta guía está enfocada para ser de utilidade a profesionais de diversos perfís, xa sexa desenvolvedores, profesionais dedicados á avaliación, editores de contido ou, en xeral, a calquera persoa dedicado á consecución dos obxectivos de accesibilidade dunha app móbil.

O 2 de decembro de 2016 publicouse no Boletín oficial da Unión Europea a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela) . Esta directiva establece os condicionantes, con respecto á súa accesibilidade, que deberán cumprir todos os sitios web e aplicacións móbiles do sector público: estatal, rexional, local, universitario, etc. incluíndo tamén entes como centros sanitarios e educativos, bibliotecas, tribunais, etc.

Deste xeito, aos requisitos de accesibilidade para os portais públicos, que xa viñan aplicando en España desde o Real Decreto 1494/2007, incorpóranse os requisitos de accesibilidade ás aplicacións móbiles do sector público de modo que todas elas (antigas ou novas) deberán ser accesibles a partir do 23 de xuño de 2021.

O momento de inicio de aplicación parece afastado, con todo, terá efecto con carácter inmediato non contemplando ningunha cláusula de excepción ou período de transición para aquelas aplicacións desenvolvidas antes desa data. Por tanto, para non ter que acometer posteriores recodificaciones das aplicacións móbiles, recoméndase empezar a aplicar, canto antes, os criterios de accesibilidade.

Neste contexto, tendo en conta os requisitos xa definidos na EN 301 549, confeccionouse o presente documento para axudar aos desenvolvedores/avaliadores de aplicacións móbiles (apps) en materia de accesibilidade. Esta guía é de utilidade tanto para o sector público como para todo o sector empresarial que traballa para as administracións públicas.

Acompañando á guía preparáronse exemplos prácticos dunha aplicación móbil accesible corrixindo posibles erros.

Todos os materiais atópanse dispoñibles na nova sección sobre  accesibilidade de aplicacións móbiles (apps).

A “Guía de accesibilidade de aplicacións móbiles (apps)” xurde como resultado da colaboración da Universidade de Alcalá (UAH), ILUNION, o IMSERSO-CEAPAT e o Observatorio de Accesibilidade do Ministerio de Facenda e Función Pública. Ademais, contouse co apoio da Rede ESVI-Ao de Cooperación sobre Accesibilidade na Educación e Sociedade Virtual e da Comunidade de Madrid.

  • Accesibilidade