accesskey_mod_content

España ocupa o posto 11 en prestación de servizos electrónicos en liña e o 17 no ranking mundial de Administración electrónica de Nacións Unidas

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

19 setembro 2016

logo Nacións Unidas

España atópase entre os 10 primeiros países europeos do ranking e os 17 primeiros do mundo. Os cidadáns españois atópanse entre os máis participativos do mundo (posto 7), o que reforza a importancia e oportunidade das leis 39 e 40/2015

imaxe Enquisa 2016 Administración electrónica Nacións Unidas

A ONU publicou recentemente o seu informe bienal sobre Administración electrónica. Nesta edición de 2016 o estudo centrouse na incidencia da Administración electrónica no logro dos obxectivos de desenvolvemento sustentable.

Como en ocasións anteriores, os resultados das enquisas efectuadas nos 193 países analizados exprésanse nun índice global composto á súa vez por tres subíndices referidos a Infraestruturas de Telecomunicacións (TII), Capital Humano (HCI) e Servizos En liña (OSI).

España destaca especialmente no Índice de Servizos En liña (OSI), ocupando o posto 11, por diante de países como Alemaña, Xapón ou Suecia, e case á vez en puntuación con Estados Unidos.

No índice global, España ocupa no posto 17 e mantense entre os 10 primeiros países europeos do ranking a pesar do contexto desfavorable dos últimos anos e o aumento xeneralizado do investimento en Tics que experimentaron a maioría dos demais países analizados, tal e como sinala o estudo. Estas cuestións, no entanto, si se reflicten na lixeira baixada que rexistra España con respecto ao informe de 2014, no que ocupou o posto 12.

O estudo valora tamén moi positivamente a participación a través da vía electrónica dos cidadáns españois. De feito, sitúalles no posto 7 do ranking mundial, entre os máis participativos de todo o mundo. Con todo, detecta unha puntuación máis baixa no relativo ao uso dos servizos de Administración electrónica por parte dos cidadáns españois. Este dato reforza a importancia que terán as novas leis administrativas, que entran en vigor o próximo 2 de outubro, na extensión e promoción da vía electrónica entre os españois.

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas(Abre en nova xanela) e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público(Abre en nova xanela) , supoñen un forte impulso á dixitalización das Administracións públicas españolas, establecen novos dereitos para o cidadán na súa relación coa Administración e propician unha maior eficacia, innovación e modernización. Os resultados destes avances previstos reflectiranse, no entanto, na seguinte edición do informe de Nacións Unidas de 2018.

  • Observatorio de Administración Electrónica