accesskey_mod_content

Espanya ocupa el lloc 11 en prestació de servicis electrònics online i el 17 en el rànquing mundial d'Administració electrònica de Nacions Unides

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

19 setembre 2016

logo Nacions Unides

Espanya es troba entre els 10 primers països europeus del rànquing i els 17 primers del món. Els ciutadans espanyols es troben entre els més participatius del món (lloc 7), la qual cosa reforça la importància i oportunitat de les lleis 39 i 40/2015

imatge Enquesta 2016 Administració electrònica Nacions Unides

L'ONU ha publicat recentment el seu informe biennal sobre Administració electrònica. En esta edició de 2016 l'estudi s'ha centrat en la incidència de l'Administració electrònica en l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible.

Com en ocasions anteriors, els resultats de les enquestes efectuades en els 193 països analitzats s'expressen en un índex global compost al seu torn per tres subíndexs referits a Infraestructures de Telecomunicacions (TII), Capital Humà (HCI) i Servicis Online (OSI).

Espanya destaca especialment en l'Índex de Servicis Online (OSI), ocupant el lloc 11, per davant de països com Alemanya, Japó o Suècia, i quasi a l'una/a l'una en puntuació amb Estats Units.

En l'índex global, Espanya ocupa en el lloc 17 i es manté entre els 10 primers països europeus del rànquing a pesar del context desfavorable dels últims anys i l'augment generalitzat de la inversió en Tics que han experimentat la majoria dels altres països analitzats, tal com assenyala l'estudi. Estes qüestions, no obstant açò, sí es reflectixen en la lleugera baixada que registra Espanya respecte de l'informe de 2014, en el qual va ocupar el lloc 12.

L'estudi valora també molt positivament la participació a través de la via electrònica dels ciutadans espanyols. De fet, els situa en el lloc 7 del rànquing mundial, entre els més participatius de tot el món. No obstant açò, detecta una puntuació més baixa quant a l'ús dels servicis d'Administració electrònica per part dels ciutadans espanyols. Esta dada reforça la importància que tindran les noves lleis administratives, que entren en vigor el pròxim 2 d'octubre, en l'extensió i promoció de la via electrònica entre els espanyols.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obri en nova finestra) i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obri en nova finestra) , suposen un fort impuls a la digitalització de les Administracions públiques espanyoles, establixen nous drets per al ciutadà en la seua relació amb l'Administració i propicien una major eficàcia, innovació i modernització. Els resultats d'estos avanços previstos es reflectiran, no obstant açò, en la següent edició de l'informe de Nacions Unides de 2018.

  • Observatori d'Administració Electrònica