accesskey_mod_content

Espanya ocupa el lloc 11 en prestació de serveis electrònics online i el 17 en el rànquing mundial d'Administració electrònica de Nacions Unides

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

19 setembre 2016

logo Nacions Unides

Espanya es troba entre els 10 primers països europeus del rànquing i els 17 primers del món. Els ciutadans espanyols es troben entre els més participatius del món (lloc 7), la qual cosa reforça la importància i oportunitat de les lleis 39 i 40/2015

imatge Enquesta 2016 Administració electrònica Nacions Unides

L'ONU ha publicat recentment el seu informe biennal sobre Administració electrònica. En aquesta edició de 2016 l'estudi s'ha centrat en la incidència de l'Administració electrònica en l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible.

Com en ocasions anteriors, els resultats de les enquestes efectuades en els 193 països analitzats s'expressen en un índex global compost al seu torn per tres subíndexs referits a Infraestructures de Telecomunicacions (TII), Capital Humà (HCI) i Serveis Online (OSI).

Espanya destaca especialment en l'Índex de Serveis Online (OSI), ocupant el lloc 11, per davant de països com Alemanya, Japó o Suècia, i gairebé a l'una/a l'una en puntuació amb Estats Units.

En l'índex global, Espanya ocupa en el lloc 17 i es manté entre els 10 primers països europeus del rànquing malgrat el context desfavorable dels últims anys i l'augment generalitzat de la inversió en Tics que han experimentat la majoria dels altres països analitzats, tal com assenyala l'estudi. Aquestes qüestions, no obstant això, sí es reflecteixen en la lleugera baixada que registra Espanya pel que fa a l'informe de 2014, en el qual va ocupar el lloc 12.

L'estudi valora també molt positivament la participació a través de la via electrònica dels ciutadans espanyols. De fet, els situa en el lloc 7 del rànquing mundial, entre els més participatius de tot el món. No obstant això, detecta una puntuació més baixa quant a l'ús dels serveis d'Administració electrònica per part dels ciutadans espanyols. Aquesta dada reforça la importància que tindran les noves lleis administratives, que entren en vigor el proper 2 d'octubre, en l'extensió i promoció de la via electrònica entre els espanyols.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obre en nova finestra) i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obre en nova finestra) , suposen un fort impuls a la digitalització de les Administracions públiques espanyoles, estableixen nous drets per al ciutadà en la seva relació amb l'Administració i propicien una major eficàcia, innovació i modernització. Els resultats d'aquests avanços previstos es reflectiran, no obstant això, en la següent edició de l'informe de Nacions Unides de 2018.

  • Observatori d'Administració Electrònica