accesskey_mod_content

O Comité Técnico Estatal da Administración Xudicial Electrónica constata o avance da Xustiza dixital

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

19 outubro 2016

Na última reunión da Comisión Permanente do Comité Técnico Estatal da Administración Xudicial Electrónica (CTEAJE) abordáronse diferentes asuntos relacionados coa Xustiza dixital para constatar os seus avances e expor liñas de actuación de face ao futuro. 

A Comisión Permanente do Comité Técnico Estatal da Administración Xudicial Electrónica (CTEAJE) mantivo o día 18 deste mes, en Oviedo, o seu noveno encontro, ao que asistiron o secretario xeral da Administración de Xustiza e presidente da Comisión Permanente, Antonio Dourado, ademais doutros altos cargos do Ministerio de Xustiza, así como representantes do Consello Xeral do Poder Xudicial, da Fiscalía Xeral do Estado, e das comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, A Rioxa, Madrid, Navarra, País Vasco e Valencia.

Nesta reunión abordáronse diferentes asuntos relacionados coa Xustiza dixital para constatar os seus avances e expor liñas de actuación de face ao futuro. Por unha banda, estudouse o plan de seguimento das comunicacións electrónicas, das que a día de hoxe realizáronse máis de 52 millóns, e o balance da súa implantación, así como a situación do Expediente Xudicial Electrónico en España. 

Así mesmo, analizáronse as propostas de creación das sedes xudiciais electrónicas de Canarias, Cantabria e Navarra, e a iniciativa para a estandarización dos Códigos Seguros de Verificación das administracións de Xustiza, que permitirá facilitar e axilizar a súa cotejo tanto a profesionais como a cidadáns.

Canto á estandarización dos formularios únicos de entrada en materia de comunicacións electrónicas, este encontro serviu para tratar a homoxeneización deses documentos na orde penal, tal e como se fixese previamente nas ordes civil e social e no contencioso-administrativo.

A secretaria de Estado de Xustiza sinalou a necesidade de construír entre todos un sistema de xestión procesual compartido que inclúa a transferencia tecnolóxica para evitar duplicidades á hora de desenvolver novas aplicacións e poder traballar de forma integrada. 

Así mesmo, lembrouse o fito que marca a Lei de Axuizamento Civil de face ao 1 de xaneiro de 2017, data na que se estende a obriga de comunicarse de forma electrónica coa Administración de Xustiza a outros actores institucionais e profesionais como Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, servizos sanitarios institucións penais e persoas xurídicas. 

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Cidadán
  • Servizos electrónicos