accesskey_mod_content

Integración da plataforma ACCEDA co servizo Notific@

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

25 novembro 2016

Unha das funcionalidades relevantes que incorpora a versión 3.5 de Acceda.

Outra das funcionalidades relevantes que incorpora a versión 3.5 de ACCEDA, é a integración da plataforma co servizo Notific@. Esta integración posibilita, para cada procedemento administrativo definido e configurado en ACCEDA:

  1. Parametrización das opcións de envío: canle de notificación - Sede-e ACCEDA e Cartafol Cidadán; DEH obrigatorio; DEH voluntario / envío postal, etc. ; días de retardo para a posta a disposición a través do DEH ou mediante envío postal; prazo para a caducidade das notificacións; organismo emisor, etc.

  2. Remisión a Notific@, desde o módulo de xestión de ACCEDA, das notificacións que se emitan como parte da tramitación dos expedientes (requirimentos, resolucións, outras notificacións ou comunicacións).

  3. Xestión de notificacións pendentes, notificadas e rexeitadas (de forma expresa ou vencido o prazo de caducidade).

  4. Comparecencia e acceso ao contido da notificación, a través da área das miñas Notificacións ou Os meus Expedientes da Sede-e. Propagación dos cambios no estado das notificacións entre ACCEDA e Notific@.

Máis información sobre a solución ACCEDA  no CTT

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía