accesskey_mod_content

Novo material de apoio para cumprir co Informe Nacional do Estado de Seguridade, INES, por parte da Administración

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

08 novembro 2016

logo CCN-CERT

O desenvolvemento dun novo curso en liña, así como un anexo da Guía 844 sobre a xestión de datos de INES e a actualización da Guía 824 sobre esta mesma ferramenta, conforman un paquete co que o CCN-CERT pretende facilitar a todas as administracións públicas o cumprimento co Esquema Nacional de Seguridade.

Co obxecto de poder elaborar o informe do estado de seguridade das Administracións Públicas, segundo o establecido no artigo 35 do Real Decreto 3/2010 polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade, todos os organismos públicos han de cubrir os datos relativos ao estado da súa seguridade, a través de INES INES(Abre en nova xanela) (Informe Nacional do Estado de Seguridade). Para iso, deben enviar antes do 31 de xaneiro de 2017 a información correspondente ao citado informe. De momento, son máis de 460 os organismos que están dados de alta na plataforma, dispoñible no portal do CCN-CERT(Abre en nova xanela) .

Para cumprir coa este obriga e facilitar esta tarefa, o CCN-CERT desenvolveu un curso en liña sobre o proxecto INES(Abre en nova xanela) dispoñible para todos os usuarios rexistrados no citado portal web.

Así mesmo, actualizouse guíaa Guía CCN-STIC 824 ENS. Informe Nacional do Estado de Seguridade(Abre en nova xanela) onde se ofrecen os aspectos que debe ter en conta un organismo para avaliar regularmente o estado de seguridade dos sistemas de información dos que son propietarios e como incluír esta información no Informe Nacional da Administración Pública española. Este Informe elabórase todos os anos para observar o grao de cumprimento co ENS, a evolución do noso país na materia e a posición de cada organización respecto da media nacional.

Por último, o CCN incluíu un novo anexo(Abre en nova xanela) na Guía 844. Manual de Usuario de INES(Abre en nova xanela) . Deste xeito, ao conxunto de preguntas e respostas máis habituais, súmaselle un documento de xestión de datos de INES co que se pretende facilitar o uso da ferramenta.

Todo este material únese ao servizo de soporte que pode realizarse a través do correo electrónico ines@ccn-cert.cni.es e o teléfono 901 440 401, as AA.PP.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade