accesskey_mod_content

Els certificats de seu i segell electrònic seran considerats com a “certificats no qualificats”

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

24 juny 2016

logo suite @signa

Aquests canvis entraran en vigor a partir de l'1 de juliol

A fi d'alinear-se amb les categories i característiques dels nous serveis previstos en el Reglament eIDAS, s'haurà de tenir en compte el següent:

- Els certificats de segell electrònic es relacionaran, a partir de l'1 de juliol, en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació com a "certificats no qualificats", en la forma prevista en el capítol II de l'annex I de la Decisió d'execució (UE) 2015/1505 de la Comissió, de 8 de setembre de 2015(Obre en nova finestra) , per la qual s'estableixen les especificacions tècniques i els formats relacionats amb les llistes de confiança de conformitat amb l'article 22, apartat 5, del Reglament (UE) Nº 910/2014(Obre en nova finestra) del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior.

- En relació amb el servei de difusió web del MINETUR, previst en el citat article 30.2 de la LFE, tant els certificats de seu com els de segell electrònic de l'Administració Pública figuraran des de l'1 de juliol en la categoria de certificats "no qualificats".

Per tot això, a partir de la citada data, els certificats de seu (classificació 3 en @signatura) i segell (classificació 4 en @signatura) segons la Llei 11/2007 passaran a considerar-se com no qualificats. Tal com ocorre amb els certificats de persona jurídica, en Plataforma @signa es mantindrà la classificació d'aquests certificats (tipus 3 i 4), perquè l'impacte en les aplicacions finals sigui el menor possible, però cal tenir en compte que a partir de l'1 de juliol aquests certificats són no qualificats

Per a més informació poden consultar els documents de Canvis associats al reglament eIDAS " i " Tractaments de certificats en @signatura " disponibles a l'àrea de descàrregues de la solució @signa del CTT.

  • Identitat i Signatura electrònica