accesskey_mod_content

Nova Guía Funcional para Oficinas de Rexistro SIR

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

27 xullo 2016

Logo SIR

Esta nova Guía ten un carácter marcadamente funcional. A súa elaboración estriba na necesidade de dar apoio e asistencia aos funcionarios das Oficinas de Rexistro e das Unidades de Tramitación orientando as actuacións a seguir nas tarefas de dixitalización, intercambio de rexistros electrónicos e xestión do papel nas Oficinas de Rexistro interconectadas a través de SIR. Non modifica ningún dos actuais procedementos SIR, sinxelamente descríbeos nunha linguaxe máis afín ao persoal de oficinas.

Co obxectivo de establecer procedementos e recomendacións de carácter xeral para todos os usuarios do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR) e de calquera das aplicacións de rexistro compatibles con SIR que se utilizan nas Oficinas de Rexistro , axilizando e simplificando a comprensión dos Procedementos de Oficinas de Rexistro SIR, elaborouse a presente Guía.

Así se publica no PAE, dentro da área de descargas da solución SIR, a nova Guía Funcional para Oficinas de Rexistro SIR.

A necesidade de contar coa presente guía vese reforzada tras a aprobación da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Igualmente, a elaboración desta Guía enmárcase nos obxectivos estratéxicos e liñas de acción incluídos no Plan de Transformación Dixital da Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos (Estratexia TIC).

Non hai modificacións nos actuais procedementos SIR, pero con todo recoméndase a súa lectura, xa que axudará a afianzar e esclarecer conceptos e procedementos SIR necesarios no envío/recepción de asentos rexistrais a través da Plataforma SIR.

  • Interoperabilidade
  • Infraestruturas e servizos comúns