accesskey_mod_content

Dispoñible o Informe Anual "A Sociedade en Rede 2014"

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

22 setembro 2015

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo presentou o informe anual elaborado polo Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información (ONTSI).

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo presentou hoxe o informe anual “A Sociedade en Rede 2014” elaborado polo Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información (ONTSI). O secretario de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, o director xeral de Rede.es e o director do ONTSI deron a coñecer os principais datos que recolle o estudo.

A publicación recompila numerosos indicadores nacionais e internacionais sobre o grao de penetración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC), e consolídase como unha peza crave no seguimento da Axenda Dixital para España(Abre en nova xanela) .

Entre os datos que destacan da oitava edición do informe, hai que apuntar o incremento da xestión empresarial en mobilidade entre as pemes e grandes empresas. Entre estas últimas as solucións de computación na nube alcanzan unha penetración do 34,9%.

Ademais, por cuarto ano consecutivo, a banda larga móbil creceu de forma importante entre as pemes e grandes empresas e entre as microempresas, conseguindo unha penetración do 78,3% e o 66,4%, respectivamente.

Tamén resulta destacable o importante crecemento na penetración de tabletas e smartphones nos fogares e na poboación española. O uso de teléfonos intelixentes incrementouse en 5,6 puntos porcentuais e xa alcanza ao 59,3% dos individuos, mentres que as tabletas crecen 7,3 puntos porcentuais, cun índice de penetración do 35,8% nos fogares.

“A Sociedade en Rede 2014” iníciase cun capítulo dedicado ao acceso ao TIC nas distintas rexións do mundo, seguido doutro centrado nos principais cocientes da Unión Europea, sen perder de vista os obxectivos que marca a Axenda Dixital para Europa.

O informe prosegue cunha ampla análise sobre o sector TIC e dos contidos dixitais en España, a Axenda Dixital para España, o equipamento TIC na empresa e nos fogares españois, así como a implantación da Administración Electrónica. Finaliza cun capítulo dedicado ás principais tendencias tecnolóxicas que afectarán o futuro inmediato do TIC.

Centrándonos no capítulo 10 dedicado á administración electrónica, recóllese como España sitúase como un de lidérelos en administración pública en liña.

A entrada en vigor da Lei de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno e a posta en marcha do Portal de Transparencia do Goberno de España, que dá acceso a máis de 530.000 rexistros de información pública, contribuíron a que España sexa líder da Unión Europea cun 99% dos servizos de eAdministración dispoñibles.

Segundo datos do Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) de decembro de 2014, en 2013 o 99% de procedementos e servizos da Administración Xeral do Estado (AGE) teñen dispoñible a opción de tramitación electrónica. O 76,2% da tramitación que se realiza coa AGE realízase a través de Internet, fronte ao 23,8% restante que leva a cabo de forma presencial.

Ademais, España é o cuarto país da Unión Europea en canto a dispoñibilidade de servizos de administración electrónica completos para cidadáns e empresas (91,3%), o que supón 16,1 puntos máis que a media europea e 0,4 puntos de incremento en relación a 2013.

Atendendo á demanda de servizos de eAdministración, o 49% dos cidadáns españois con idades comprendidas entre os 16 e os 74 anos fixo uso de servizos de administración electrónica, o que supón un incremento de 5,5 puntos porcentuais e sitúa a España dous puntos porcentuais por encima da media europea.

No caso das empresas, a porcentaxe que utiliza servizos de administración electrónica increméntase nun punto porcentual e ascende ao 91,1%. A porcentaxe de empresas usuarias da Administración Electrónica varía en función de tamaño da empresa, pasando do 66,2% no caso das microempresas ao 99% nas grandes empresas.

Sobre a reutilización da información no sector público, en España existían ao redor de 494 empresas infomediarias en 2013, que xeraron un volume de negocio estimado entre os 450 e os 500 millóns de euros. Por outra banda, o portal de datos abertos do Goberno de España contaba en novembro de 2014 con 6.460 datasets provenientes de 78 organismos públicos.

En canto ao impulso da Administración Electrónica, o Ministerio de Xustiza continúa co seu Plan de Acción 2012-2015 da SGAJ, no que se prevé destinar este ano 59,2 millóns de euros, un 26% máis que o ano anterior, á modernización tecnolóxica da Xustiza. Entre os obxectivos do Plan para 2015 figuran o impulso da plataforma de interoperabilidade que permita garantir a compatibilidade dos sistemas de xestión procesual dos distintos territorios, a implantación do expediente xudicial electrónico e mellorar os tempos de tramitación grazas ao TIC.


Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)
Consulta o Informe Anual "A Sociedade en rede 2014" (Abre en nova xanela)

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Servizos electrónicos
  • Goberno aberto