accesskey_mod_content

Publicació de l'estàndard d'Expedient Digital de l'Alumne en el CTT

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

08 octubre 2015

L'INTEF ha publicat en el CTT el model de dades de l'Expedient Digital de l'Alumne. La finalitat d'aquesta publicació és posar en coneixement i oferir l'esquema de dades creat per l'INTEF a totes aquelles administracions o entitats que ho vulguin utilitzar. Aquest sistema emmagatzema de forma digital l'expedient de l'alumne dels nivells educatius no universitaris.

L'INTEF INTEF(Obre en nova finestra) , l'Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat, és la unitat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport responsable de la integració de les TIC en les etapes educatives no universitàries.

Dins de les infraestructures tecnològiques(Obre en nova finestra) que desenvolupa l'INTEF, unes van orientades a la connectivitat de centres docents i altres destinades a aportar interoperabilitat i estàndards en els sistemes de gestió educatius. Dins de l'àrea de la Interoperabilitat Educativa(Obre en nova finestra) desenvolupen projectes relatius a interoperabilitat i estàndards educatius com el node d'interoperabilitat (registre de centres, identificador d'alumne, expedient digital, punt neutre) i compten amb l'Oficina d'interoperabilitat per recolzar en el desenvolupament i implantació d'aquestes iniciatives.

El model de dades de el  Formi expedient Digital de l'Alumne que han compartit en el CTT permet emmagatzemar de forma digital l'expedient de l'alumne dels nivells no universitaris. L'objectiu és facilitar l'intercanvi de dades entre les diferents administracions educatives, permetent així agilitar els procediments de trasllat i mobilitat d'alumnes i docents en tot el territori nacional. En aquest sentit i en la mateixa línia de treball, però per al nivell universitari europeu, s'ha elaborat un model electrònic (denominat i-set) del Suplement Europeu al Títol  que també es troba disponible en el CTT.

Els objectius de l'Expedient Digital de l'Alumne són:

  • Garantir l'emmagatzematge i gestió de la Identitat Digital de l'alumne i del docent.
  • Permetre generar documents electrònics de certificació, baremación i trasllat necessaris per a les administracions, gestors i autoritats educatives.
  • Permetre la interoperabilitat entre administracions (central, autonòmica i local), evitant duplicitat d'informació, gestió i competències.

A 'Àrea Descarregues' del CTT es troba disponible l'Expedient Digital de l'Alumne com a actiu semàntic reutilitzable. Es pot descarregar de dues formes. Com a actiu semàntic ens portarà a una pàgina on descarregar els esquemes XSD, un document descriptiu del model de dades i un fitxer XML d'exemple d'Expedient Digital de l'Alumne. Si ho obrim amb la segona opció 'XSDs al Centre d'Interoperabilitat Semàntica (CISE)' veurem els esquemes mitjançant el visor que proporciona el Centre d'Interoperabilitat Semàntica (denominat Gestor d'Actius Semàntics)

  • Interoperabilitat
  • Centre de Transferència de Tecnologia