accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE. ANDES - Comunicación telemática de Nacementos desde Centros Sanitarios a Rexistros Civís

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

27 novembro 2015

OBSAE

Un punto de inflexión na relación cos Rexistros Civís

“Menos tempo para os trámites. Máis para gozar do teu bebé”. Este é o texto que acompaña á imaxe que o Ministerio de Xustiza(Abre en nova xanela) escolleu, para dar a coñecer e informar o seu portal, achega do novo servizo posto en marcha grazas ao proxecto ANDES.

ANDES é o resultado da realización da medida CORA 2.02.002.32, referida a a comunicación telemática dos nacementos e defuncións desde os centros sanitarios aos Rexistros Civís. Esta medida foi proposta e desenvolvida no seo da Subcomisión de Simplificación Administrativa da Comisión para a Reforma das Administracións Públicas.

É unha medida de impulso da administración electrónica, como medio para achegar a administración ao cidadán e evitar desprazamentos, substituíndo os medios administrativos tradicionais, e que se enmarca nun proceso ineludible de modernización da Xustiza, que vén acometéndose e impulsándose desde hai uns anos.

ANDES é ademais un exemplo dos resultados que poden alcanzarse a través da colaboración efectiva entre organismos públicos, inclusive de diferentes niveis da Administración tanto nacional como rexional. Así mesmo, foi un exemplo de como a reutilización das infraestruturas e servizos comúns, neste caso de ACCEDA ACCEDA cloud , permitiu ofrecer en só 5 meses un servizo de gran valor engadido para a cidadanía. Todo iso grazas á estreita colaboración entre o Ministerio de Xustiza e o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Máis información na nova nota técnica do OBSAE: "ANDES - Comunicación telemática de Nacementos desde Centros Sanitarios a Rexistros Civís"

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Cooperación interadministrativa