accesskey_mod_content

Aragón actualiza a información e o código fonte de 25 servizos e aplicacións de Administración Electrónica

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

28 maio 2015

O Goberno de Aragón considera a publicación do código fonte das aplicacións e servizos de Administración Electrónica no Centro de Transferencia de Tecnoloxía como un elemento principal entre as actuacións destinadas á reutilización das solucións así como un elemento de transparencia tanto na xestión dos investimentos públicos como na propia actividade dos servizos e aplicacións.

A liberación do código e da información relacionada coa Plataforma de Administración Electrónica do Goberno de Aragón facilita a coordinación con outras administracións e cos actores do sector privado implicado no desenvolvemento da Administración Electrónica ao compartirse as estratexias, avances e experiencias en materia de construción e implantación de aplicacións e servizos que dan solución a situacións comúns tanto en materia de xestión administrativa como na prestación dos servizos públicos ao cidadán a través de medios electrónicos.

Como beneficio adicional, a publicación da información, posibilita o incremento da concorrencia naqueles procesos de licitación asociados tanto á mellora dos propios servizos liberados como no desenvolvemento de aplicacións que deban integrarse con eles. Evitándose así a posibilidade de catividade da Administración, ou preponderancia por parte dun provedor, derivada da indispoñibilidade da información necesaria para que, o resto de empresas interesadas, poidan participar en procesos de licitación en termos de igualdade e competencia.

En consecuencia e con motivo da licitación do expediente SGT_23/2015 de desenvolvemento integrado, ampliación, adaptación e mantemento das aplicacións e servizos xerais de Administración Electrónica do Goberno de Aragón, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) nos seus programas operativos rexionais correspondentes a Aragón para os períodos 2007-2013 e 2014-2020,  procédese a actualizar a información publicada no Centro de Transferencia de Tecnoloxía incluíndo o código fonte e a documentación dispoñible a data do 18 de Maio de 2015 independentemente da planificación dos traballos a realizar en cada servizo ata a data de adxudicación do citado expediente.

Nota para as empresas interesadas na licitación:

  • Software Libre
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Desenvolvemento de Sistemas