accesskey_mod_content

Aragó actualitza la informació i el codi font de 25 serveis i aplicacions d'Administració Electrònica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

28 maig 2015

El Govern d'Aragó considera la publicació del codi font de les aplicacions i serveis d'Administració Electrònica al Centre de Transferència de Tecnologia com un element principal entre les actuacions destinades a la reutilització de les solucions així com un element de transparència tant en la gestió de les inversions públiques com en la pròpia activitat dels serveis i aplicacions.

L'alliberament del codi i de la informació relacionada amb la Plataforma d'Administració Electrònica del Govern d'Aragó facilita la coordinació amb altres administracions i amb els actors del sector privat implicat en el desenvolupament de l'Administració Electrònica en compartir-se les estratègies, avanços i experiències en matèria de construcció i implantació d'aplicacions i serveis que donen solució a situacions comunes tant en matèria de gestió administrativa com en la prestació dels serveis públics al ciutadà a través de mitjans electrònics.

Com a benefici addicional, la publicació de la informació, possibilita l'increment de la concurrència en aquells processos de licitació associats tant a la millora dels propis serveis alliberats com en el desenvolupament d'aplicacions que hagin d'integrar-se amb ells. Evitant-se així la possibilitat de captivitat de l'Administració, o preponderància per part d'un proveïdor, derivada de la indisponibilidad de la informació necessària perquè, la resta d'empreses interessades, puguin participar en processos de licitació en termes d'igualtat i competència.

En conseqüència i amb motiu de la licitació del formi expedient SGT_23/2015 de desenvolupament integrat, ampliació, adaptació i manteniment de les aplicacions i serveis generals d'Administració Electrònica del Govern d'Aragó, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) als seus programes operatius regionals corresponents a Aragó per als períodes 2007-2013 i 2014-2020,  es procedeix a actualitzar la informació publicada al Centre de Transferència de Tecnologia incloent el codi font i la documentació disponible a data de 18 de Maig de 2015 independentment de la planificació dels treballs a realitzar en cada servei fins avui d'adjudicació del citat expedient.

Nota per a les empreses interessades en la licitació:

  • Programari Lliure
  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Desenvolupament de Sistemes