accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE: Intermediación de datos nas Comunidades Autónomas

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

31 marzo 2015

logo obsae

As Comunidades Autónomas grandes consumidoras na plataforma de intermediación.

Os servizos de verificación e consulta de datos da Plataforma de Intermediación de Datos son unha iniciativa que permite que o cidadán non teña que achegar certificados que acrediten datos que xa están en poder das Administracións, substituíndoos polo intercambio de datos internos entre estas. Habilita de maneira homoxénea, estandarizada e procedimentada o acceso a todos os datos estruturados, formateados segundo a especificación SCSPv3 , de rexistros primarios das AAPP, póndose especial énfase no control de autorizacións e as auditorías das cesións de datos realizadas

Permite tanto consultas co consentimento expreso do cidadán como consultas por lei, é dicir, cando unha lei exime ao organismo cesionario de ter que solicitar o consentimento para poder consultar os datos.

O ano 2014 foi un bo ano na consolidación e prestación de servizos na plataforma de intermediación, onde se alcanzaron os 45 servizos ofrecidos por máis de 15 cedentes distintos. Durante 2014 realizáronse máis de 37 millóns de transmisións de datos por parte dos máis de 160 organismos cesionarios.

As Comunidades Autónomas realizaron 9.764.351 transmisións de datos durante o ano 2014, o que supuxo un 26,28% do total tramitado pola Plataforma de Intermediación de datos.

Na nova nota técnica do OBSAE " Intermediación de datos nas Comunidades Autónomas " complétase a información con respecto ao uso da plataforma nas Comunidades Autónomas e os diferentes modelos existentes para o consumo de datos.

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Interoperabilidade
  • Infraestruturas e servizos comúns