accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE: Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado - FACe

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

30 xuño 2015

OBSAE

Un exemplo de transformación dixital nas administracións públicas e as empresas

A Lei 25/2013 de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público establecía a obrigatoriedade de facturar electronicamente a partir do 15 de xaneiro de 2015.

FACE é o Punto Xeral de Entrada de Facturas da Administración Xeral do Estado. A Lei 25/2013 ten un claro carácter de eficacia e de eficiencia, por iso habilita a que as Administracións Públicas poidan facer uso do punto xerais de entrada de facturas de terceiras administracións. Ademais da Administración Xeral do Estado que debe usar obrigatoriamente FACe, moitas outras administracións Públicas de todos os ámbitos administrativos (estatal, rexional, local, universidades) están a canalizar a recepción das súas facturas a través de FACe.

Na nova nota técnica do OBSAE " Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado – FACe ” achégase máis información sobre as actuacións levadas a cabo e os obxectivos conseguidos.

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Empresa