accesskey_mod_content

Les Entitats Locals podran adherir-se al servici del Portal de la Transparència en el núvol

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

24 juny 2015

Les EELL no hauran de crear un portal propi, sinó que podran beneficiar-se del servici que presta la DTIC. Les EELL ja poden adherir-se a este nou servici. A partir de l'1 de juliol, l'adhesió estarà condicionada a un informe tècnic de la DTIC. El MINHAP inclourà en estos portals bona part de la publicitat activa que estan obligats a contindre, sense que açò requerisca el menor esforç per a les EELL.

La Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, DTIC, ha posat a la disposició de les Entitats Locals l'adhesió al Servici del Portal de la Transparència en el Núvol, amb la qual alcaldes, secretaris i altres gestors designats per les Entitats Locals podran formalitzar l'adhesió del municipi per a accedir a les solucions tecnològiques que oferix la SEAP a l'Administració Local i propiciar la transparència i participació ciutadana en els assumptes públics.

D'esta forma, es posa a la disposició de cada EELL que s'adherisca, un portal amb una estructura anàloga a la del Portal de Transparència de l'Administració General de l'Estat(Obri en nova finestra) . Les EELL podran incloure els continguts i tramitar les sol·licituds d'accés previstes en la Llei, complir amb les seues obligacions de publicitat i amb les relatives al dret d'accés a la informació pública.

Este servici és possible gràcies a l'Acord marc de col·laboració firmat per la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, FEMP i facilita el desenvolupament de la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern en les Entitats Locals.

A través d'este servici, serà possible accedir a la labor dels representants públics i els gestors. Les Diputacions Provincials realitzaran una labor de coordinació entre l'Administració General de l'Estat i la FEMP.

Per a firmar l'adhesió serà imprescindible que els òrgans competents de cada Entitat Local hagen aconseguit un acord previ, ja que la subscripció al Portal de Transparència en el núvol comporta una sèrie de compromisos, tant de caràcter funcional, com a tècnic, per a les administracions adherides. A canvi, rebran de manera completament gratuïta la infraestructura física, lògica i de comunicacions del seu Portal de Transparència, perquè puguen configurar la seua aparença i dotar-li de continguts. El termini per a totes estes tasques serà fins al pròxim mes de desembre, en el qual hauran d'estar a la disposició dels ciutadans.

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques reutilitzarà les bases de dades centralitzades, en les quals les EELL aboquen determinada informació de caràcter econòmic, organitzatiu, contractual, etc… Es tracta d'un valor afegit, perquè, d'esta forma, nodrirà cadascun dels Portals amb bona part de la publicitat activa que estan obligats a contindre, sense que açò requerisca el menor esforç per a les mateixes.

D'esta forma, s'acosta a l'administració més pròxima i millor valorada pel ciutadà la Llei de Transparència i els ciutadans poden participar en els assumptes públics i conéixer què fan, com i per què els seus representants públics.

Més informació sobre el servici i el procés d'adhesió en la solució Transparència Cloud 

  • Govern obert
  • Cloud Computing