accesskey_mod_content

Aberto espazo de divulgación Foro de Factura Electrónica

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

22 xullo 2015

face

Con este espazo dispoñible no CTT publicítase e abre ao público os acordos e medidas acordadas no foro de factura electrónica que axunta Administracións Públicas e sector empresarial.

Dado o amplo alcance da factura electrónica e con obxecto de axuntar a visión das Administracións Públicas e do sector empresarial, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas creou o Foro de Factura Electrónica no que están representados tanto o Sector Público como o Sector Privado.

Neste foro exponse e se debate sobre a situación actual da factura electrónica, as opcións de mellora e avances a curto, medio e longo prazo para a completa integración da factura electrónica nos procesos de compra das Administracións Públicas.

Co fin de publicitar e abrir ao público os acordos e medidas acordadas no este foro, créase este espazo de divulgación onde poden atoparse desde os membros que o compoñen ata os acordos establecidos nas distintas reunións do este foro.

O espazo de divulgación do Foro de Factura Electrónica está dispoñible no Centro de Transferencia de Tecnoloxía.

  • Empresa
  • Cooperación interadministrativa
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía