accesskey_mod_content

Obert espai de divulgació Fòrum de Factura Electrònica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

22 juliol 2015

face

Amb aquest espai disponible en el CTT es publicita i obre al públic els acords i mesures acordades en el fòrum de factura electrònica que conjumina Administracions Públiques i sector empresarial.

Donat l'ampli abast de la factura electrònica i a fi de conjuminar la visió de les Administracions Públiques i del sector empresarial, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques va crear el Fòrum de Factura Electrònica en el qual estan representats tant el Sector Públic com el Sector Privat.

En aquest fòrum s'exposa i es debat sobre la situació actual de la factura electrònica, les opcions de millora i avanços a curt, mitjà i llarg termini per a la completa integració de la factura electrònica en els processos de compra de les Administracions Públiques.

Amb la finalitat de publicitar i obrir al públic els acords i mesures acordades en aquest fòrum, es crea aquest espai de divulgació on poden trobar-se des dels membres que ho componen fins als acords establerts en les diferents reunions d'aquest fòrum.

L'espai de divulgació del Fòrum de Factura Electrònica està disponible al Centre de Transferència de Tecnologia.

  • Empresa
  • Cooperació interadministrativa
  • Centre de Transferència de Tecnologia