accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE. Portal de Transparencia

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

26 xaneiro 2015

logo obsae

A base para a Publicidade Activa de información recollida na Lei de Transparencia

A concepción e deseño técnico do Portal da Transparencia, son froito dun Acordo de Colaboración entre o Ministerio da Presidencia e o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. O proxecto, resultou tecnoloxicamente complexo, pola multiplicidade das fontes de información e a heteroxeneidade dos modelos de datos e dos esquemas de interoperabilidade acordados para nutrir a “publicidade activa”.

A "publicidade activa" é aquela parte da información pública, que segundo o establecido pola Lei 19/2013, deberá porse a disposición dos cidadáns, no Portal da Transparencia, para a súa libre consulta. A publicidade activa refírese a:

  • Información institucional, organizativa e de planificación
  • Información de relevancia xurídica
  • Información económica, orzamentaria e estatística

Pode consultar a nova nota técnica do OBSAE: Portal de Transparencia para obter máis información respecto diso.

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Goberno aberto