accesskey_mod_content

Nova versió de l'aplicació d'escriptori Gestió de Facturació Electrònica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

16 desembre 2015

Logo de FACE

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, ha publicat una nova versió d'esta aplicació d'escriptori que facilita l'ús del format Facturae.

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, ha publicat una nova versió de l'aplicació d'escriptori "Gestió de Facturació Electrònica 3.3".

Esta aplicació programari lliure permet la generació de factures electròniques amb format Facturae (Orde PRE/2971/2007). Es tracta d'un programa especialment dirigit a Pimes, microPYMEs i treballadors autònoms, als quals permetrà donar solució a problemes derivats de l'emmagatzematge de factures en paper.

La nova versió, Gestió de Facturació Electrònica 3.3, introduïx petit millores respecte de la seua predecessora:

  • Els imports de les línies, a excepció de l'import unitari, s'arredoniran a dos decimals.
  • El cost total de cada línia serà igual al producte del nombre d'unitats pel preu unitari arredonit d'acord amb el mètode comú d'arredoniment a dos decimals.
  • Els imports a nivell de factura, excepte els tipus impositius o els percentatges a aplicar no tindran més de dos decimals.
  • Es numeren les línies de comanda en el detall d'una factura.
  • Possibilitat d'editar el Nombre de Factura quan es troba en estat esborrador.
  • Possibilitat de seleccionar diverses factures per a firmar-les.

Esta versió 3.3 és compatible amb la versió 3.2, 3.1, 3.0, 2.0 i amb la 1.0. Per a mantindre les dades, n'hi ha prou amb realitzar la instal·lació en el directori d'instal·lació de la versió anterior de l'aplicació.

S'ha publicat en els 3 entorns (Linux, Mac i Windows) i amb la mateixa llicència que les anteriors, és a dir, el codi font de l'aplicació està disponible per a la seua descàrrega i modificació.

Així mateix, s'ha actualitzat en la pàgina web el validador comptable de factures a l'última versió proporcionada per l'AEAT que també està adaptada a l'Orde HAP/1650/2015.
Pot realitzar les descàrregues des de la web de facturae:

http://www.facturae.gob.es/formato/paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx

  • Empresa
  • Contractació