accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE. As orixes do Portal da Transparencia e a súa reutilización para a Administración Local

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

30 decembro 2015

Logo OBSAE

Exemplo de reutilización de solucións complexas para todas as Administracións Públicas.

O deseño conceptual e tecnolóxico do proxecto do Portal de Transparencia, ten o seu punto de partida na publicación da Lei 19/2013, de 9 de decembro, da transparencia, acceso á información pública e o bo goberno.

Nese contexto identifícase o Ministerio da Presidencia como responsable funcional do Portal da Transparencia e da política de transparencia e á DTIC como responsable tecnolóxico do portal. Coa colaboración de ambos os actores, púxose en marcha o portal de transparencia do Goberno de España(Abre en nova xanela) o 10 de decembro de 2014.

Como evolución natural, tanto tecnoloxicamente, como organizativamente, este portal ofreceuse como base para que calquera administración puidese facer uso dunha plataforma equivalente, especialmente interesante para o caso de Entidades locais que debían acometer a implantación do seu portal de transparencia antes do 10 de decembro de 2015.

Neste contexto asínase un convenio de colaboración coa FEMP para promover e facilitar o desenvolvemento da transparencia nas entidades locais. Os resultados alcanzados por o servizo Portal da Transparencia na nube para entidades locais foron excelentes. A día de hoxe, case 1.300  entidades locais solicitaron formar parte da comunidade da “Transparencia Local”.

Para máis información pode consultar a nota técnica: "As orixes do Portal da Transparencia e a súa reutilización para a Administración Local"

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Goberno aberto